Itsenäistymispolku kohti omaa elämää

Itsenäistymispolku on jaettu kahteen osioon, jotka auttavat nuorta kuntoutujaa kohti omaa elämää. Valmentava itsenäistymisjakso on tarkoitettu kasvatuksellisen kuntoutuksen jälkeen tarjottavaksi tukimuodoksi. Valmentava itsenäistymisjakso voidaan aloittaa kuitenkin vasta 17 iässä jolloin nuori joko asuu Sutelan kuntoutusyksikössä tai lähialueella Sutelan omistamissa täysin varustelluissa asunnoissa.

Nuoren arki rakentuu edelleen Sutelan sääntöjen ja palveluiden varaan. Jakso sisältää aina opiskelu- tai työkokeilua, jonka löytymiseen Sutelan henkilökunta vaikuttaa aktiivisesti yhdessä nuoren kanssa. Päihteetön arki ja tasapainoinen tuettu arki valmistavat nuorta kohti omaa elämää ja kotia.

Päihteetön arki ja tasapainoinen tuettu arki valmistavat nuorta kohti omaa elämää ja kotia.

Jälkihuollon itsenäistymisjakso on tarkoitettu 18 – 21 vuotiaille nuorille. Yksilöllinen suunnitelma laaditaan yhteistyössä Sutelan ammattilaisten sekä jälkihuollon sosiaalityöntekijän kanssa. Jälkihuollon itsenäistymisjaksolla nuori asuu omassa Sutelan tarjoamassa asunnossa ja harjoittelee arkea tuetusti. Yhdessä tehdyn yksilöllisen suunnitelman mukaan nuorelle tarjotaan Sutelan palveluita asiakaskohtaisesti suoraan kotiin. Palvelut voivat olla valmentavia tai konkreettista apua kuten yhdessä tehdyt kauppareissut. Perhetyö on merkittävässä asemassa myös itsenäistymisjaksolla. Omaiset voivat vierailla ja yöpyä nuoren asunnossa sekä osallistua palveluihin, jotka on suunniteltu tarjottavaksi nuorelle ja hänen omaisille osana perhetyötä.

Uskomme valmentavaan, tavoitteelliseen, ratkaisukeskeiseen, toiminnalliseen ja läpinäkyvään kuntoutukseen, jossa arki on ystävämme. Ammattilaisten tuki ja lämmin ilmapiiri luovat turvalliset puitteet saavuttaa oma itsenäinen merkityksellinen elämä. Tuemme nuorta päihteettömään elämään, opiskeluun, työelämään ja itsenäiseen asumiseen. Kasvatamme nuorista itsenäisiä ja vastuullisia aikuisia, jotka ohjaavat omaa elämäänsä.

Perhetyö on osa kuntoutusta

Perhetyö on yksi merkittävimmistä tehtävistämme nuoren kuntoutuksen onnistumisessa. Tavoitteenamme on lisätä yhteisymmärrystä perheen ja nuoren välillä. Kuntoutus on aina laadukkaampaa, kun perhe tukee nuorta kuntoutujaa.

Valikko