Perhetyö on osa onnistunutta kuntoutusta

Perhetyö on yksi merkittävimmistä tehtävistämme nuoren kuntoutuksen onnistumisessa. Tavoitteenamme on lisätä yhteisymmärrystä perheen ja nuoren välillä. Kuntoutus on aina laadukkaampaa, kun perhe tukee nuorta kuntoutujaa. Vanhempien tieto ja kokemus omasta nuoresta on meille arvokas apu kuntoutusta aloitettaessa. Yhteinen tavoitteemme on auttaa nuorta irti haitallisista elämäntavoista ja havahduttaa löytämään uusi polku tulevaisuuteen.

Kunniottava perhetyö osana nuoren kuntoutusta:

  • Sitouttaa perhe muutokseen
  • Vahvistaa vanhemmuutta ja tarjota tukea sekä apua
  • Yhdistää perhettä ja nuorta turvallisesti
  • Psykososiaalisen tuen ja käytännön arjen yhdistelmä

Nuoren sijoittaminen kuntoutukseen on aina koko perhettä tai nuoren läheisiä koskettava asia. Päihdekuntoutuksessamme on huomioitu nuoren kuntoutujan lisäksi hänen lähipiiri niin, että kaikille syntyy luottamuksellinen suhde ja näin vaikeidenkin asioiden käsittely helpottuu. Perhetyömme on psykososiaalisen tuen ja käytännön arjen yhdistelmä.

Onnistunut kuntoutus yhdessä ammattilaisten, perheen ja nuoren kanssa.

Päihdekuntoutuksessa oleva nuori ei joudu eristyksiin perheestään vaan vanhemmat ovat tervetulleita vierailulle Nuorten Sutelaan suunnitelman mukaisesti. Perhetyön tiimimme on aina yhteydessä vanhempiin kun nuori sijoitetaan kuntoutusjaksolle.  Kuntoutuksen myöhemmässä vaiheessa teemme suunnitelmat kotilomien sekä kotouttamisen tueksi, emme jätä nuorta emmekä hänen omaisiaan yksin, vaan tuemme myös kuntoutuksen jälkeisen arjen sujuvuutta kotona.

Yksilöllinen ja osallistava perhetyö on suunnitellusti osa kuntoutusta.

Nuorelle ja hänen perheelleen nimetty perhetyön tiimi vastaa perhetyöstä aina nuoren saapumisesta kotouttamiseen asti. Perhetyön tiimimme tekee yhdessä perheen kanssa yksilöllisen suunnitelman perhetyön toteuttamisesta. Perhetyö kuuluu peruskuntoutuksemme piiriin. Tarjoamme myös lisäpalveluita joita voidaan integroida osaksi hoitoa perheen tarpeen mukaisesti.

Valikko