Yksilöllinen kuntoutus

Jokaisella saapuvalla nuorella kuntoutujalla on oma tausta mutta myös omat vahvuudet. Kuntoutuksen aluksi laadimme jokaiselle nuorelle yksilöllisen kuntoutussuunnitelman yhdessä ammattilaisten kanssa. Omat nuorelle nimetyt hoitajat turvaavat ajantasaisen dokumentoidun kuntoutuksen seurannan sekä huolehtivat kuntoutujan psyykkisten- ja fyysisten erityistarpeiden täyttymisestä. Yksilöllinen ote näkyy kaikessa toiminnassamme hoidollisista yksilökeskusteluista nuoren harrastussuunnitelmiin asti.

Arviointi- ja pysäytysjaksolla teemme jokaiselle nuorelle kuntoutujalle päihdepolkukuvauksen. Päihdepolkukuvauksessa huomioimme ja kuuntelemme laaja-alaisesti nuoren, hänen läheistensä, sosiaaliviranomaisten sekä ammattilaisten eri näkökulmia, jotta kuntoutuksen tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin.

Meillä on selvät rajat ja johdonmukaiset säännöt, jossa nuorta kunnioitetaan. 

Yksilöllisyys ja nuoren vahvuuksien tukeminen jatkuu tarvittaessa arviointi- ja pysäytysjakson jälkeen kasvatuksellisella päihdekuntoutusjaksolla. Jakson aikana pyrimme vahvistamaan nuoren psyykkisiä- ja fyysisiä vahvuuksia normaalin mutta selvät rajat asetetussa arjessa. Opiskelu- ja työelämän suunnitelmat ovat osa tavoitteellista kuntoutusta. Turvallinen arkeen sitouttava toiminta ohjaa Sutelan arkea, meillä on selvät rajat ja johdonmukaiset säännöt, jossa nuorta kunnioitetaan. Yksilöllinen kuntoutus tukee nuoren elämän tärkeimpiä osa-alueita.

Kasvatamme nuorista itsenäisiä ja vastuullisia aikuisia.

Uskomme valmentavaan, tavoitteelliseen, ratkaisukeskeiseen, toiminnalliseen ja läpinäkyvään kuntoutukseen, jossa arki on ystävämme. Ammattilaisten tuki ja lämmin ilmapiiri luovat turvalliset puitteet saavuttaa oma itsenäinen merkityksellinen elämä. Tuemme nuorta päihteettömään elämään, opiskeluun, työelämään ja itsenäiseen asumiseen. Kasvatamme nuorista itsenäisiä ja vastuullisia aikuisia, jotka ohjaavat omaa elämäänsä.

Perhetyö on osa kuntoutusta

Perhetyö on yksi merkittävimmistä tehtävistämme nuoren kuntoutuksen onnistumisessa. Tavoitteenamme on lisätä yhteisymmärrystä perheen ja nuoren välillä. Kuntoutus on aina laadukkaampaa, kun perhe tukee nuorta kuntoutujaa.

Valikko