Keltainen Kartanon Kuntoutus Oy, Nuorten Sutela on toiminut yli 15 vuotta nuorten päihdekuntoutuksen asiantuntijana. Erityisosaamistamme on yksilöllinen ja kasvatuksellinen päihdekuntoutus, jota tukee holistinen ja monialainen toiminta yhdessä nuorten kanssa. Heti kuntoutuksen alusta lähtien alamme suunnitella nuorelle itsenäistymispolkua, tietä kohti omaa itsenäistä elämää. Keskeinen osa kuntoutuskokonaisuuttamme on myös yksilöllinen perhetyö. Lisäksi osa palvelutarjontaamme on tunnistaa nuorten päihteiden käytöstä johtuva psyykkinen oireilu ja löytää kuntouttavat ratkaisukeinot.

SuTe – kuntoutus

Kokonaisvaltainen ja yksilöllinen SuTe-kuntoutus on suunnattu 14-17-vuotiaille päihdeoireileville nuorille. Jälkihuollon palveluita tarjoamme 18-vuotta täyttäneille nuorille. Tavoitteena on auttaa ja tukea nuorta saavuttamaan päihteetön elämä, tarjoamalla yksilöllistä nuoren kehitystä tukevaa holistista kuntoutusta. SuTe -kuntoutusmalli on suunniteltu kattamaan nuorten elämän tarpeet saapumisesta valvottuun yksikköön ja sieltä aina omaan itsenäiseen elämään asti.

Perheiden kanssa tehtävä työ on osa kuntoutustamme

Perheiden kanssa tehtävä työ on yksi merkittävimmistä tehtävistämme nuoren kuntoutuksen onnistumisessa. Tavoitteenamme on lisätä yhteisymmärrystä perheen ja nuoren välillä. Kuntoutus on aina laadukkaampaa, kun perhe tukee nuorta kuntoutujaa. Perhetyön tiimimme tekee yhdessä perheen kanssa yksilöllisen suunnitelman perhetyön toteuttamisesta. Tarjoamme lisäpalveluna kuntoutuvan nuoren ja perheen tarpeiden mukaan perheterapiaa.

Itsenäistymispolku kohti omaa elämää

Kasvatuksellisen päihdekuntoutusjakson jälkeen nuorelle tarjotaan ennen täysi-ikäisyyttä valmentava itsenäistymisjakso Nuorten Sutelan itsenäistymisasunnossa. Asuminen on päihteetöntä ja perustuu Sutelan sääntöihin. Tuen tarve määritellään nuoren tilanne huomioiden yksilöllisesti. Itsenäistymisjaksoa on mahdollista jatkaa myös jälkihuollon palveluna.

Tukea ja tietoa perheille

Oman lapsen päihdeongelma koskettaa aina koko perhettä. Se on poikkeuksetta vanhemmille tunteet pintaan nostava, kipeä ja raskas asia. Vanhemman on hyvä tietää, ettei näissä tilanteissa tarvitse olla yksin. Apua ja tukea on tarjolla. Jos vanhempien tai oman lähipiirin tuki ei auta riittävästi lapsen päihdeongelman ratkaisemisessa, on syytä miettiä muita keinoja.

Ajankohtaista

Valikko