Arvot

LÄSNÄOLO
Nuorten Sutelan tavoitteena on luoda rakentava ja turvallinen ilmapiiri. Haluamme varmistaa kaikessa tekemisessämme, että nuori kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. Läsnäolo merkitsee meille aktiivista vuorovaikutusta sekä kannustamista yhteisöllisyyteen. Panostamme päivittäisessä työssämme nuoren kohtaamiseen, sillä haluamme tarjota nuorille merkityksellistä läsnäoloa.

ENNAKOINTI
Toimintamme ytimessä on ammatillisuus, joka koostuu suunnitelmallisesta ja johdonmukaisesta työskentelystä. Teemme jokaisen nuoren kohdalla kattavan arvion perheen kokonaistilanteesta. Ennakointi merkitseekin meille sitä, että olemme tietoisia nuoren elämään vaikuttavista asioista. Ennakointi on meille osa riskienhallintaa, ja sen avulla vahvistamme toimintamme turvallisuutta sekä ennustettavuutta.

YMMÄRRYS
Nuorten Sutelan toiminta lähtee siitä, että ymmärrämme lastensuojelualan toimintaperiaatteet sekä yhteiskunnalliset tavoitteet. Ymmärtävä työskentelytapamme korostaa kuuntelemista, empatiaa ja eettisyyttä. Yhtenäisten toimintamallien avulla tarjoamme turvallisen työympäristön, joka tukee työntekijöidemme ammatillista osaamista. Edistämme myös moniammatillista keskustelua ja toimimme lastensuojelualan asiantuntijana.

Visio

Nuorten Sutela on innovatiivinen edelläkävijä nuorten päihdekuntoutuksessa. Olemme kuntavastuullinen organisaatio ja meillä asiakkaalle rakennetaan merkityksellinen elämä.

Missio

Missionamme on auttaa ja tukea nuorta saavuttamaan tasapainoinen ja merkityksellinen omannäköinen elämä.

Valikko