Arvot

Olemme oikeudenmukaisia valmentajia.

Olemme YHDISTÄVIÄ ja eheytämme rajapintoja kotien ja nuorten sekä alalla toimijoiden kanssa. Teemme asioita yhdessä, yhdistämme ja ohjaamme nuoret takaisin merkitykselliseen elämään.

Olemme KUUNTELEVIA ja aidosti läsnä olevia. Pysähdymme ja kunnioitamme kuultua. Nuoren luottamus on tärkeä.

Olemme RATKAISUKESKEISIÄ teemme tavoitteellista ja päämäärätietoista työtä sekä pyrimme auttamaan nuorta selkeyttämään ja löytämään ajateltavaa ratkaisujen tueksi.

Visio

Visionamme on tulla aktiiviseksi vaikuttajaksi nuoren elämässä. Vuoteen 2022 mennessä olemme edistäneet ja luoneet kokonaisvaltaisesti merkityksellisiä ratkaisuja nuorten päihdekuntoutukseen.

Missio

Missionamme on auttaa ja tukea nuorta saavuttamaan tasapainoinen ja merkityksellinen omannäköinen elämä.

Valikko