Kehitämme kuntoustamme vastaamaan tämän päivän tarvetta

Nuorten Sutelassa on muodostunut pitkä kokemus nuorille suunnatusta päihdekuntoutuksesta lastensuojelun sijoitusprosessin aikana. Laitossijoitukseen tulee tänä päivänä yhä enemmän nuoria, joiden tilanteet ovat eri suunnista komplisoituneet. Nuorilla on päihteidenkäytöllä oireilun lisäksi runsaasti vaikea asteista psyykkistä oireilua sekä usein näiden lisäksi myös eri asteisia neurologisia pulmia.

Nuorten päihdekäyttö on usein sijoitukseen tullessa jo pitkällä ja yhä nuoremmat lapset ovat vaarantaneet kasvua- ja kehitystään huumeidenkäytöllä. Nuorten Sutela on toiminnassaan lähtenyt kehittämistyöhön, jossa sijoitukseen tulleita nuoria ja heidän perheitään pystyttäisiin aidosti ja paremmin auttamaan. Nuorten vanhempien ja perheiden sitouttaminen mukaan nuoren sijoitusprosessin aikaiseen työskentelyyn on auttanut nuorten kiinnittymistä ja helpottanut nuorten asettumista päihdekuntoutukseen.

Tällä hetkellä nuorille suunnatun laitossijoituksen oletetaan kuitenkin ratkovan kaikki ongelmat alaikäisten rikollisuudesta psykoosisairauksiin. Psykiatriseen hoitoon on melkein mahdotonta päästä, jos nuori ei ole selvästi psykoottinen tai itsetuhoinen. Olisi tärkeää lisätä lasten ja nuorten psykiatrista osastohoitoa ja psykiatrista kuntoutusta sen sijaan, että sairaalahoitoa vaativia lapsia pallotellaan lyhyillä osastojaksoilla ja lastensuojelulaitoksissa, joissa psykiatrisen hoidon ei ole tarkoitus toteutua.

Tälle harmaalle alueelle jäävä vaikeasti psyykkisesti oireileva nuori ei pysty riittävästi hyötymään sijoituksen sisälle rakennetusta päihdekuntoutuksesta. Huomiomme mukaan näissä tilanteissa nuoren päihteidenkäytöllä oireilu aktivoituu sijoitusprosessin aikana. Sijoituksen aikana nuoren turvaamiseen käytettävissä olevat keinot ovat nykyisellään rajalliset, lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet eivät ole riittäviä vakavasti päihdeoireilevien nuorten kohdalla. Voitaisiinko näiden nuorten oikeuksia rajata nykyistä enemmän? Nyt pysäytykseen tarvittavia keinoja on käytössä liian vähän.

Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden enintään 90 päivän mittaisen erityisen huolenpidon jaksoon (EHO), jolloin nuori voidaan vastentahtoisestikin irrottaa hänen turvallisuuttaan vaarantavasta tilanteesta. EHO-paikkoja on kuitenkin nykyisellään tarpeeseen nähden aivan liian vähän ja 90 päivää on tämän lisäksi suhteellisen lyhyt aika. Sijoituksessa olevien nuorten tilanteiden ja työyhteisöjen jaksamisen kannalta on löydettävä uusia nykyistä tehokkaampia menetelmiä ja keinoja, jotta pystyisimme keskittymään omaan työhömme laitoksessa tarjottavaan nuorille suunnattuun päihdekuntoutukseen!

Elina Paasio
Toimitusjohtaja
– Yhdessä löydämme perille –

#lastensuojelu #nuortensutela #nuortenpäihdekuntoutus #päihdeosaaminen #sutekuntoutus #yhdessälöydämmeperille #systeeminenperhetyö 

 

 

Valikko