Kuntoutuspolku

Tarjoamamme kokonaisvaltainen SuTe-kuntoutus kattaa nuoren kuntoutumisen kannalta tärkeät vaiheet, joka tarvittaessa tukee nuoren elämää jälkihuoltoon asti. Kuntoutuksen seuranta on dokumentoitua ja teemme tiivistä yhteistyötä sosiaaliviranomaisten, omaisten ja ammattilaisten kanssa. Erilaisilla lisäpalveluilla vastaamme nuoren yksilöllisiin kuntoutustarpeisiin.

Kuntoutuspolkumme alkaa arviointi- ja pysäytysjaksosta, jonka kesto on noin kaksi kuukautta. Jakson aikana nuori on SuTelan kuntoutusyksikössä sekä osallistuu yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisiin kuntouttaviin toimiin sekä arjen askareihin. Kotiharjoittelu ja sen onnistuminen tuetusti on perhetyömme piirissä. Jakson päätyttyä teemme arvion yhdessä ammattilaisten ja nuoren kanssa hoidon jatkumisesta kasvatukselliselle päihdekuntoutusjaksolle tai kotouttamisesta.

Nuorta valmennetaan sosiaaliseen ympäristöön turvalliset rajat asettaen.

Kasvatuksellinen päihdekuntoutusjakso paneutuu syvälle nuoren tulevaisuuden polun tukemiseen yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Nuorta valmennetaan sosiaaliseen ympäristöön turvalliset rajat asettaen. Päihteettömässä kodinomaisessa arjessa nuoret lähtevät kouluun tai harjoitteluun sekä osallistuvat Sutelan ammattilaisten kanssa normaaliin arkeen ja harrastuksiin ohjatusti. Luottamuksellinen ympäristö ja moniammatilliset tiimit tukevat ja valmentavat nuorta aktiivisesti löytämään omat vahvuudet ja oman merkityksellisen elämän. Kotiharjoittelu tuetusti yhdessä perhetyön tiimin kanssa auttavat nuorta ja omaisia sopeutumaan arkeen kotona.

Valmentajat auttavat nuorta löytämään oman merkityksellisen elämän.

Kasvatuksellisen päihdekuntoutuksen jälkeen on valmentava itsenäistymisjakso, jonka avulla nuorta ohjataan kohti itsenäistä elämää. Jakson jälkeen nuorella on mahdollisuus siirtyä 18 vuotta täytettyään jälkihuollon itsenäistymisjaksolle. Jälkihuollon itsenäistymisjaksolla nuorella on oma asunto mutta hän on edelleen Sutelan palveluiden ja tuen piirissä.

Uskomme valmentavaan, tavoitteelliseen, ratkaisukeskeiseen, toiminnalliseen ja läpinäkyvään kuntoutukseen, jossa arki on ystävämme. Ammattilaisten tuki ja lämmin ilmapiiri luovat turvalliset puitteet saavuttaa oma itsenäinen merkityksellinen elämä. Tuemme nuorta päihteettömään elämään, opiskeluun, työelämään ja itsenäiseen asumiseen. Kasvatamme nuorista itsenäisiä ja vastuullisia aikuisia, jotka ohjaavat omaa elämäänsä.

Perhetyö on osa kuntoutusta

Perhetyö on yksi merkittävimmistä tehtävistämme nuoren kuntoutuksen onnistumisessa. Tavoitteenamme on lisätä yhteisymmärrystä perheen ja nuoren välillä. Kuntoutus on aina laadukkaampaa, kun perhe tukee nuorta kuntoutujaa.

Valikko