Löydämme merkityksen

Tuemme merkityksellisten asioiden löytymistä ja nuoren omia vahvuuksia. Vastuullisuus ja sosiaalisuus kasvavat yhdessä tekemällä.  Kuntoutusyksikkömme sijainti luonnon keskellä antaa mahdollisuudet ohjattuihin metsäretkiin, joiden tarkoituksena on opettaa rohkeutta ja tarjota eheyttäviä elämyksiä nuorille.

Kuntoukseemme arjen keskellä kuuluu myös yhdessä suunnitellut teemaillat kuten karaoke- ja peli-illat, joissa on mukava oppia normaalia arkea yhdessä muiden nuorten kanssa. Pääsääntöisesti elämää muovaavia kokemuksia voi tarjota yhtälailla turvallisesti ryhmässä tai vaikka kahvihetkellä luonnossa ohjaajan kanssa kahdestaan.

Mukavaa yhdessä tekemistä – vastuullisuutta ja sosiaalisuutta

Terapiamuotoista tekemistä ovat erilaiset luovuusharjoitteet, jossa käytetään ilmaisumuotoja ilman taiteellisia tavoitteita. Luova toiminta lieventää usein nuoren oireita ja auttaa ammattilaisia näkemään asioita nuoren näkökulmasta. Teemme myös erilaisia rentoutusharjoitteita, jotka ovat tärkeä osa kuntouttavaa itsehoitoa. Seikkailukasvatuksen on todettu myös tuottavan nuorille positiivisia kokemuksia. Kasvatuksellisessa mielessä keskiöön nousee toiminnan reflektointi ja sillä saavutettu siirtovaikutus. Siirtovaikutuksella tarkoitetaan seikkailukasvatuksen tuottamia kasvatuksellisia tuloksia osallistujan omassa arkielämässä.

Nuotion sytyttäminen hieman märistä puista ei välttämättä ole taito, jota nykymaailmassa paljoa enää tarvitsee, mutta toiminnan siirtovaikutukset ovat: keskittymiskyvyn paraneminen, pettymysten tolerointi, vastuu itsestään ja muista sekä lopulta onnistumisen riemu.

Sutelan alueella on mahdollista harrastaa monia yksilöllisiä ja nuorta kiinnostavia harrastuksia. Mikkelin läheisyys tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan. Pyrimme aina tarjoamaan harrastuksia, joita nuori voi jatkaa kotiuduttuaan. Oman mieleisen harrastuksen löytäminen on auttanut nuoria kuntoutumisessa ja arjen jatkamisessa kuntoutuksen jälkeen.

Uskomme valmentavaan, tavoitteelliseen, ratkaisukeskeiseen, toiminnalliseen ja läpinäkyvään kuntoutukseen, jossa arki on ystävämme. Ammattilaisten tuki ja lämmin ilmapiiri luovat turvalliset puitteet saavuttaa oma itsenäinen merkityksellinen elämä. Tuemme nuorta päihteettömään elämään, opiskeluun, työelämään ja itsenäiseen asumiseen. Kasvatamme nuorista itsenäisiä ja vastuullisia aikuisia, jotka ohjaavat omaa elämäänsä.

Perhetyö on osa kuntoutusta

Perhetyö on yksi merkittävimmistä tehtävistämme nuoren kuntoutuksen onnistumisessa. Tavoitteenamme on lisätä yhteisymmärrystä perheen ja nuoren välillä. Kuntoutus on aina laadukkaampaa, kun perhe tukee nuorta kuntoutujaa.

Valikko