On tärkeää, että nuorella on koti, jonne palata

Huumeiden käytön merkkien tunnistaminen

Huumeet ovat aihe, josta jokainen tietää jotain, ja jota kukaan ei toivoisi tulevan koetuksi omassa perheessään. Näin kuitenkin käy valitettavan usein. Merkkien tunnistaminen on vaikeaa. Huumeita kokeillaan silloin kun nuori liittyy vääränlaisiin kaveripiireihin ja joista haetaan jännitystä ja hyväksyntää. Vanhempien kontrollointia nuori pitää rasittavana. Nuoruuteen kuuluva kokeiluhalu saattaa kuitenkin riistäytyä hallinnasta. Nuoren syvälle huumeisiin ajautuminen aiheuttaa lähes aina pelkoa, rikollisuutta, valehtelua, läheisten suurta hätää, velkaantumista ja vääränlaisia ystäviä. Pahoinpitelyt ovat arkipäivää poikien kohdalla ja seksuaalinen hyväksikäyttö tyttöjen kohdalla. Alun jännitys ja seikkailu vaihtuvat pian ahdistukseen, pelkoon ja oman persoonan häivyttämiseen. Nuori oppii, että rehellisyydellä ei pärjää, vaan pitää näyttää vahvalta. Omia tunteita ei voi näyttää.

Vanhempien tuki on tärkeää

Vanhemmilla on voinut olla odotuksia lapsensa tulevaisuudesta. Odotuksia on saattanut olla lukioon menosta, harrastamisesta tai ystävien vallinnasta. Nuoremme elävät pirstaleisessa maailmassa, jossa informaation, mahdollisuuksien ja valintojen määrä on suuri. Kuitenkin lapsemme tarvitsevat ennen kaikkea suorittamisen ja vaatimusten sijaan rakkautta ja hyväksyntää ja, että he ovat arvokkaita sellaisena kuin ovat. Laiskottelu, yhdessä oleminen ja osallistuminen läheisten kanssa riittävät.

Vertaistukea jaksamiseen

Vertaistukiryhmien tarve kasvaa. Vanhemmat saavat huumeongelmasta oikeaa, kaunistelematonta tietoja ja tukea omaan jaksamiseensa. Vanhempi on saattanut soittaa 20 kertaa poliisille ja saman verran tilata ambulanssia lapselleen. Kuoleman viestin odotus tulee tutuksi. Vanhemman oma jaksaminen ilman vertaistukea on vaikeaa. Vanhempi voi sairastua masennukseen, menettää työkyvyn tai sairastua fyysisesti.

On tärkeää, että on koti, jonne palata

Nuori on saattanut nähdä läheltä kaverin kuoleman ja tietää, että jossain vaiheessa se voi osua myös omalle kohdalle. Sairaudentunnottomuus on kuitenkin nuoressa syvällä ja vaikka kuinka nuorta ulkoapäin autetaan, nuorta voi auttaa vain nuori itse. Tämän vuoksi on tärkeää, että nuorella on koti, jonne palata. Huumeista selviydyttyään nuorella on hyvä olla kokemusasiantuntija rinnallaan.

Lastensuojelu varhaisen puuttuminen mahdollisuutena

Nuorten Sutela työskentelee nuorten kanssa, joiden elämään voidaan paljona vielä vaikuttaa. Nuorten Sutelassa pyrimme saamaan nuori havahtumaan päihdeongelmaansa, saamaan etäisyyttä huumepiireihin, rakentamaan turvallinen arki ja käsittelemään omaa päihdehistoriaansa. Lastensuojelu onkin tärkeä apu puuttua ajoissa nuoren huumeiden käyttöön. Nuoren on hyväksyttävä useasti myös täysi päihteettömyys, koska kaikki päihteet myös alkoholi ja tupakka voivat laukaista päihteiden käytön uudelleen.

Avointa keskustelua – Yhdessä löydämme perille

Nuoren päihteiden käyttö on ollut tuskallista läheisille. Vanhempi on voinut käyttää kaikki keinot auttaakseen lastaan. Tämä on voinut kestää vuosia. Jatkuva huoli, pelko, syyllisyys, epätoivo ja epäonnistuminen ovat kuuluneet elämään. Nämä ovat muokanneet myös vanhempia ihmisinä. Nöyrtyminen, luovuttaminen ja suru ovat taustalla koettuja tunteita. Nämä vanhemmat ovat kokeneet niin paljon, että selviytymisen jälkeen, he ovat usein valmiita itse auttamaan samassa tilanteessa olevia vanhempia ja toimimaan vertaistukiryhmässä.

  • Selvinneet nuoret päätyvät usein kokemusasiantuntijoiksi
  • Tarvitaan avointa keskustelua vaikenemisen kulttuurin sijaan
  • Lastensuojelun merkitystä ei voi turhaan korostaa huumeongelman varhaisen puuttumisen keinona
  • On tärkeää, että nuorilla on koti, jonne palata.

Elina Paasio
Toimitusjohtaja

Valikko