Paloturvallisuus on osa arkea

Turvallisuus Nuorten Sutelan arjessa ei ole vähäpätöinen seikka. Turvallisuuden käsite pitää sisällään useita eri asioita, joista täytyy olla tietoinen ja joihin on osattava reagoida tarpeen tullen. Yhtenä suurena osa-alueena meidän arjessamme on paloturvallisuus.

Opettelemme yhdessä

Mahdollisen tulipalon riski on ennakoitava ja mikäli huolellisesta ennakoinnista huolimatta tulipalo syttyy, on osattava toimia. Toimintaa edellytetään kaikilta tilanteessa olevilta, niin aikuisilta kuin nuoriltakin. Toimintaan kuuluu pelastaminen ja pelastautuminen, tarkkaileminen, mahdollinen hoitaminen tai jopa elvyttäminen, avun hälyttäminen sekä sammutustoimet mikäli se on mahdollista.

Harjoittelemme yhdessä

Alkusammutustilanteeseen on mahdollista valmistatutua ja kouluttautua hankkimalla asianmukaiset välineet ja perehtymällä niihin ja niiden käyttöön. Meillä Nuorten Sutelassa on turvallisuus vastaavat, jotka huolehtivat ja ovat vastuussa mm. paloharjoituksista yksikössämme. Nuoret ja aikuiset pääsivät tutustumaan alkusammutukseen käytännön harjoitusten parissa.

Kiitos näistä järjestelyistä Taru & Erno
– Yhdessä löydämme perille –

Valikko