Systeeminen perhetyö Nuorten Sutelassa

Nuorten Sutelassa toteutetaan systeemisesti orientoitunutta työskentelyä nuoren – ja perheiden kanssa sijoituksen aikana.

Systeeminen orientoitunut perheterapeuttinen työskentely sijoituksen aikana tarkoittaa, että huomio kiinnitetään nuoren päihdekuntoutuksen aikana koko perheen vuorovaikutuksen tukemiseen ja niihin haasteisiin, jotka ovat usein sijoituksen syynä.

Perheterapeutti huomioi koko perheen tilanteen

Työskentelyssä keskitytään nuoren päihdekäytön ja psyykkisten haasteiden lisäksi koko perheen tilanteeseen, vanhemmuuden toimivuuteen ja vuorovaikutukseen sen sijaan, että ongelma nähtäisiin yksittäisessä perheenjäsenessä. Toimintamalli tuo tässä kontekstissa systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun ja menetelmät nuoren sijoituksen aikaiseen käyttöön.
Konkreettisesti työskentely tarkoittaa jokaisen sijoitukseen tulevan nuoren tilanteen psykoterapeuttista arviota myös perhetilanteen osilta. Sijoituksen aikana psykoterapeutti tapaa nuorta yhdessä vanhempien muun perheen kanssa, joko Nuorten Sutelan perheasunnossa tai vaihtoehtoisesti perheen kotona.

Systeemisesti orientoituneen työskentelyn ytimessä on kunnioittava, dialoginen ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus, jossa lähtökohtana ovat koko perheen sekä erityisesti lapsen ja nuoren kokemukset.

Vaikuttavampaa auttamista ja tukemista

Psykoterapeuttisen arvion ja työskentelyn avulla pyritään nuoren ja koko perheen tilanteen syvällisempään ja yhteiseen ymmärtämiseen ja sitä kautta vaikuttavampaan auttamiseen ja tukemiseen. Lisäksi tavoitteena on auttaa ja tukea nuoria sekä heidän perheitään Nuorten Sutelan päihdekuntoutuksen aikana positiivisemman ja voimavarakeskeisemmän tulevaisuusorientaation löytämisessä. Itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen niin nuorilla kuin heidän vanhemmillaan auttaa jatkoselviytymisen ja yhdessä jaksamisen haasteissa.

Perheasuntomme on nuorten kuntoutujien perheiden käytössä, lue lisää

Valikko