Toimintaperiaatteet

Nuorten Sutelassa kaikkien toimintaperiaatteiden yläpuolella on lapsen edun toteutuminen. Lapsen etu toteutuu, kun kaikista hänelle turvatuista oikeuksista huolehditaan ja ne turvataan.

Lähestymistapa meillä on nuorta ja hänen läheisiään kunnioittavaa. Kohtaamisissa ja toimintaympäristössämme paneudumme turvallisuuden, yksilöllisyyden ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. Tämä ohjaa toimintaamme uusien kuntoutuspalveluiden suunnittelusta aina Sutelan arkeen sekä toimintaan yhteistyötahojen kanssa.

Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja palveluitamme vastaamaan nuorten päihdekuntoutuksen tulevaisuuden tarpeita. Yhteinen kehittäminen ja innostus näkyvät henkilökunnassamme. Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksista ja uusien henkilöiden perehdytyksessä.

Tuemme merkityksellisten asioiden löytymistä nuorten elämässä, tavoitteellisella toiminnallisella ja ratkaisukeskeisellä otteella.

Valikko