Toimintaperiaatteet

Nuorten Sutelassa kaikkien toimintaperiaatteiden yläpuolella on lapsen edun toteutuminen. Lapsen etu toteutuu kun kannamme yhteisesti vastuun lapsen oikeuksien toteutumisesta. Lähestymistapa meillä on nuorta ja hänen läheisiään kunnioittavaa.

Me Nuorten Sutelassa pidämme huolta, että arjessa toteutuvat aito läsnäolo, ennakointi ja ymmärrys sijoitetun lapsen erityislaatuisesta elämäntilanteesta. Tämä ohjaa toimintaamme uusien kuntoutuspalveluiden suunnittelusta aina Sutelan arkeen sekä toimintaan yhteistyötahojen kanssa.

Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja palveluitamme vastaamaan nuorten päihdekuntoutuksen tulevaisuuden tarpeita. Yhteinen kehittäminen ja innostus näkyvät henkilökunnassamme. Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksista ja uusien henkilöiden perehdytyksessä.

Tuemme merkityksellisten asioiden löytymistä nuorten elämässä, tavoitteellisella toiminnallisella ja ratkaisukeskeisellä otteella.

Valikko