Yhteistyö lisää mahdollisuuksia auttaa ja tukea koko perhettä

Kuntoutustoimintamme yksi merkittävimmistä tavoitteista on lisätä vuorovaikutusta nuoren ja perheen välillä. Hyvät kokemukset perheiden kanssa tehtävästä työstä ja kokemus tuen tarpeesta synnyttivät ajatuksen Kotipolku Ry: perustamisesta. Yhdessä toimitusjohtajamme Elina Paasion, perheterapeuttimme Katja Hakasaaren sekä Karoliina Maanmielen kanssa perustettu Kotipolku Ry tulee auttamaan ja tukemaan sijoitettujen lasten perheitä valtakunnallisesti.

KOTIPOLKU RY – SIJOITETTUJEN NUORTEN PERHEILLE TARJOTTAVAA TUKEA
Kotipolku Ry on perustettu tukemaan kohdennetusti niitä perheitä, joissa nuoret ovat lastensuojelun toimenpiteenä toteutetussa sijoitusprosessissa. Toiminnan tavoitteena on eheyttää kriisin aikaista nuoren ja vanhempien vuorovaikutusta, avata tie kotiin, takaisin normaaliin arkeen.

Apua valtakunnallisesti
Nuorten haastavat tilanteet, psyykkinen pahoinvointi ja päihdekäyttö ovat tällä hetkellä osa monen tavallisen perheen arkea. Usein nuoren oireilu ja vanhempien keinottomuus auttaa on vaikuttanut jo pidempään koko perheeseen.

Kotipolku Ry:n perustajat haluavat luoda ja kehittää perheille erilaisia auttamisen ja tuen uusia muotoja konkreettisesta tekemisestä aina uusiin toimintamalleihin. Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana ovat kriisiauttamisen lisäksi perheiden kotiin vietävät psykoterapiapalvelut sekä vertaistuen valtakunnallinen kehittäminen.

Hyvät kokemukset synnyttivät yhdistyksen 

Yhdistyksen perustajien Elina Paasion KM, Keltaisen Kartanon Kuntoutus Oy:n toimitusjohtajan sekä Karoliina Maanmielen (FT, kirjallisuusterapiaohjaaja) ja Katja Hakasaaren (psykoterapeutti, VET) hyvät kokemukset systeemisestä perheiden kanssa tehtävästä työstä synnyttivät ajatuksen Kotipolku Ry:n käynnistämisestä.

Yhteistä hyvää tarpeeseen

Uudenlaisella ajattelulla Kotipolku Ry:n tavoitteena on kehittää yhdessä nuorten päihdekuntoutusyksikkö Nuorten Sutelan kanssa uusia koko perhettä eheyttäviä toimintamalleja, jotta perheiden ylisukupolvinen syrjäytyminen saataisiin paremmin ehkäistyä. ”Uskomme, että tulemme löytämään koko perhettä kuntouttavia malleja, joita voidaan käyttää valtakunnallisesti kaikkien hyväksi”, sanoo Elina.

Yhteystiedot:
Kotipolku Ry:n toiminnanjohtaja Katja Hakasaari

puh. +358 45 136 1249 katja.hakasaari@msoynet.com
Keltaisen Kartanon Kuntoutus Oy, Nuorten Sutela toimitusjohtaja Elina Paasio
puh. +358 40 533 4941 elina.paasio@nuortensutela.fi
Hallituksen jäsen, FT kirjallisuusterapiaohjaaja Karoliina Maanmieli
puh. +358503454537 karoliina.kahmi@gmail.com

#nuortensutela #kotipolkury #lastensuojelu #nuortensutela #nuortenpäihdekuntoutus #päihdeosaaminen #sutekuntoutus #yhdessälöydämmeperille #systeeminenperhetyö

Valikko